गोदान

निसर्गसंपन्न व समृद्ध असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील धडपडणा-या युवकांच्या व शिक्षकांच्या चळवळीला आलेलं मूर्त स्वरुप म्हणजे ‘नवजीवन विकास सेवा संस्था’. रायपाटण या राजापूर तालुक्यातील प्रगतशील गावात संस्थेची २६ नोव्हेंबर २००९ रोजी नोंदणीकृत होऊन स्थापना झाली.

श्रेष्ठ दान गोदान

भारतीय परंपरेनुसार दानाचे महात्म्य अत्यंत थोर आहे. शेतषु जायते शुरा;, वक्ता दशसहस्त्रेवु दाता भवति वा न वा.

गोवंश संवर्धन अभियान

'नवजीवन विकास सेवा संस्था' या स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून गोवंशसंवर्धन व गोपालन...

गोशाळा विकास प्रकल्प

आम्ही आपणा सर्वांना आमच्या "श्रीपाद गो-वृंदावन" या गोशाळेला भेट देण्यासाठी निमंत्रित करीत आहोत.